สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม Google Sketchup รุ่นที่ 5
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 8 – 12 พ.ย. 2553 ครับ
ชมภาพ จาก picasa
ชมภาพจาก Facebook