ภาพกิจกรรมอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น : โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)” รุ่นที่ 9 จัดอบรม ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 – 3 มิถุนายน 2554

ดูภาพกิจกรรมอบรมใน Facebook

สนใจอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น : โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)” กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย คลิกดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/neo