สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม
“การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup”
ระหว่าง วันที่ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2554
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

สนใจเข้าอบรม
“การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup”
กับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย สมัครและดูข้อมูลได้ที่
http://www.yotathai-training.com/googlesketchup