ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม”การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5″ ชิงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูเอกสารรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/a5ovoq68xgux967e4eop