แบบก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก
โดย “ช่างปู” เอกพล ตะนะดี อุบลราชธานี

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/c7z3fylu10yevg81ej3d