แบบก่อสร้างซุ้มขายสินค้า

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/6gt2xengpt2zdu4ufxnz