แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โดยช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

เป็นไฟล์  CAD  ครับ

https://yotathai.box.net/shared/s9vx56szv7ml3p5v54gf