แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/6eq4thnm0j7ndipcmb9o