yotathai

แหล่งเรียนรู้งานช่าง เสริมสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

หมวดหมู่: แผ่นดินไหว

6 Posts

ความรู้, ตำรา-คู่มือ, ออกแบบอาคารแผ่นดินไหว, แผ่นดินไหว, Download

Download : มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว